kilka słów

O Stowarzyszeniu

Jesteśmy społeczną organizacją zrzeszającą winiarzy uprawiających winorośl i produkujących wino na obszarze rozciągającym się w dolinie Wisły w środkowym jej biegu na odcinku od Zawichostu do Puław oraz raz w najbliższych jej okolicach.

SWMPW

Małopolski przełom Wisły to blisko 80 – kilometrowy odcinek rzeki biegnący w dolinie otoczonej przez wapienne wzgórza powstałe ze szczątków obumarłych w okresie kredy organizmów, żyjących w morzu które pokrywało te tereny.
SWMPW zostało powołane do życia w 2008 r. Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 41 osób reprezentujących 33 winnice. Do Stowarzyszenia należą zarówno winiarze, którzy produkują i sprzedają wino jak i winiarze hobbyści, w tym członkowie wspierający. Misją Stowarzyszenia wspieranie rozwoju winnic na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły i w najbliższych jego okolicach, propagowanie produkcji lokalnego wina gronowego, zgodnej z zasadami sztuki winiarskiej a także promocja i dbałość o jego jak najwyższą jakość. Stowarzyszenie pragnie odbudować tradycję produkcji winiarskiej, która rozwijała się na tym obszarze od czasów średniowiecza.

Stowarzyszanie realizuje swoja misję podejmując szereg działań. Między innymi organizuje wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia oraz udziela fachowej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz osobom chcącym założyć winnice na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły, Stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla osób nie będących członkami SWMPW.

Współpracujemy z lokalnymi władzami oraz instytucjami społecznymi w celu wspólnego promowaniu produktów lokalnych i wspierania lokalnej przedsiębiorczości między innymi poprzez targi oraz imprezy promocyjne.

Od wielu już lat Stowarzyszenie jest współorganizatorem, wraz z Muzeum Nadwiślańskim oraz gminą Janowiec, Święta Wina w Janowcu, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Święto Wina odbywa się tradycyjnie w ostatnią sobotę maja na dziedzińcu Zamku w Janowcu. W trakcie Święta Wina można degustować lokalnie wytworzone wina a także inne regionalne produkty. Od dwóch lat Stowarzyszenie organizuje wspólnie z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki imprezę pod nazwą Kazimierskie Winobranie. Impreza odbywa się na dziedzińcu zamku w Kazimierzu Dolnym w miesiącu wrześniu i ma podobny charakter jak Święto Wina.

ruiny zamku w Janowcu

Wyrazem troski o najwyższą jakość win wyprodukowanych w regionie jest opracowanie i przyjęcie w 2008 Karty Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły. Karta jest zbiorem zasad określających charakter produkowanych przez członków Stowarzyszenia win i standardy ich jakości. Wina, które spełniają określone w Karcie wymagania mogą używać oznaczenia „Karta Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły”. Corocznie, w trakcie Święta Wina, panel specjalistów po przeprowadzeniu „degustacji w ciemno” nadaje wyróżnionym winom status Karty Winnic. Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku uzyskania dla lokalnych win statusu chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w sprawie wspólnej organizacji rynku wina.

Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wykorzystanie położenia winnic w celu promocji walorów turystycznych i krajoznawczych regionu. Nasze winnice położone są w atrakcyjnych krajobrazowo miejscach oraz w pobliżu takich atrakcji turystycznych jak Kazimierz Dolny, Janowiec czy wąwozy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych winnic i współpracy ze Stowarzyszeniem!

Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Prezes:
Jerzy Zdrzałka, zdrzalka@winnicempw.pl

Skarbnik:
Mariusz Grabka, grabka@winnicempw.pl

Wiceprezes:
Rafał Adamczyk, adamczyk@winnicempw.pl

Członek Zarządu:
Michał Stateczny, stateczny@winnicempw.pl

Sekretarz:
Andrzej Czerniak, sekretarz@winnicempw.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Herbsztain
Członek: Maciej Chruściel
Członek: Maciej Mickiewicz

Sąd Koleżeński

Tomasz Stola
Krzysztof Morek
Agnieszka Stateczna